Kategoria: Informacje bieżące

3 września 2018

Konkurs „Odra – rzeczna droga”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego.   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz z Wojewodą Opolskim zapraszają do udziału w konkursie plastycznym „Odra – rzeczna droga” organizowanym z okazji I Kongresu Żeglugi Śródlądowej. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Praca plastyczna może […]

31 sierpnia 2018

Ochrona danych osobowych w szkole – poradnik UODO i MEN

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego. Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Link do poradnika: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ochrona-danych-osobowych-w-szkole-poradnik-uodo-i-men.html

30 sierpnia 2018

Konkurs dla dziennikarzy i publicystów EDUinspiracje MEDIA 2018

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje konkurs EDUinspiracje MEDIA 2018. Konkurs adresowany jest do dziennikarzy i publicystów, którzy w swoich publikacjach poruszają europejską tematykę uczenia się, a w szczególności piszą o inicjatywach, programach, a także realizowanych projektach przy wsparciu Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji. Do konkursu mogą się zgłaszać dziennikarze oraz redakcje, którzy […]

28 sierpnia 2018

Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości Fundacja Archezja realizuje projekt „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Kampania skierowana jest do uczniów klas IV-VII, ich rodziców oraz nauczycieli. Głównym jej celem jest odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

23 sierpnia 2018

Zgłaszanie wycieczek zagranicznych do Kuratorium Oświaty w Opolu.

Szanowni Państwo.   W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055) w załączeniu przekazujemy najistotniejsze informacje dotyczące zgłaszania wycieczek zagranicznych.   Informacje dotyczące zgłaszania wycieczek zagranicznych. […]

22 sierpnia 2018

Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) organizowany jest przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Tegorocznym tematem konkursu jest „Współpraca Policji ze społecznością lokalną jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa” – najlepsza inicjatywa w zakresie budowania lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz współpracy z […]

22 sierpnia 2018

Prowadzenie przez szkoły działań w celu przeciwdziałania narkomanii.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego. 25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

20 sierpnia 2018

„Bezpieczne wakacje” 2018 – formularz sprawozdawczy.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego, Prosimy o przekazanie informacji dotyczących podjętych przez Państwa działań profilaktycznych mających wpływ na bezpieczeństwo uczniów w okresie ferii letnich 2018 r. Dane proszę przekazywać do dnia 10 września 2018 r. tylko i wyłącznie poprzez niniejszy arkusz on-line: Arkusz Prosimy uwzględnić działania realizowane w okresie poprzedzającym wakacje oraz […]

3 sierpnia 2018

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Szanowni Państwo, 8 września br. odbędzie się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Akcja organizowana jest pod patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej  przez Kancelarie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gorąco zachęcamy do włączenia się nauczycieli i uczniów w tą akcję. Włączenie się do akcji jest możliwe poprzez wysłanie zgłoszenia przez stronę internetową przez wskazaną powyżej datą. List Prezydenta Rzeczypospolitej […]