Kategoria: „Nasz Elementarz”

30 maja 2018

Dystrybucja Naszego elementarza dla klasy III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/19.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych w nawiązaniu do pisma  DPPI-WPPiP.4083.89.2018.IK Pana Macieja Kopcia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. przypominam, że rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do […]

11 maja 2018

Podręczniki zaadoptowane Nasz Elementarz – klasa III szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych W nawiązaniu do pisma WSPE-ZSZE/410/10/2018/JR z dnia 7 maja 2018 r. proszę o dokonanie analizy potrzeb w zakresie zapotrzebowania na adaptacje podręczników do klasy III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019. Przy składaniu zamówienia prosimy o uwzględnienie faktu posiadania przez szkoły/placówki zaadoptowanych podręczników i możliwości przekazania ich innym placówkom. Informacje […]

22 sierpnia 2017

Dystrybucja podręczników do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się proces dystrybucji podręczników do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych. Bardzo proszę o zapewnienie, by w szkołach w godzinach 9.00-15.00 był obecny przedstawiciel szkoły (dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba), który przyjmie przesyłkę i tego samego dnia potwierdzi odbiór adaptacji na protokole zdawczo-odbiorczym i w […]