Kategoria: Przydatne informacje i komunikaty

5 lutego 2019

Edukacja w informatyce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) na konferencję regionalną  EDUKACJA W INFORMATYCE

Zaprezentujemy jakościową zmianę w edukacji, wynikającą z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z ofertą programów cyfryzacji dla szkół. Sesje tematyczne poświęcone będą praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Jedna z sesji odbędzie się w Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE – nowoczesnej ciężarówce edukacyjnej i przestrzeni dydaktycznej dla nauczycieli, których zapraszamy do świata wirtualnej nauki.

Dla wszystkich uczestników będzie dostępny punkt informacyjny Erasmus+, programu z którego w ciągu siedmiu lat skorzysta 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tysięcy instytucji.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i nauczycieli każdego szczebla edukacyjnego,przedstawicieli Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz koordynatorów ds. innowacji

Zapraszamy do rejestracji

Udział w konferencji jest bezpłatny

miejsce: PGE Narodowy,  Warszawa

 

Zobacz program

Zarejestruj się

 

1 lutego 2019

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Szanowni Państwo

Dyrektorzy wszystkich typów szkół

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. (więcej…)

11 stycznia 2019

Spotkanie warsztatowe „Face to face z Programem Erasmus+” sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach,

centrów kształcenia praktycznego oraz zawodowego

i ustawicznego zainteresowanych

aplikowaniem do programem Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na  „Face to face z Programem Erasmus” –  spotkanie warsztatowe w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1.

Celem spotkania jest zapoznanie z wnioskiem KA1-Mobilność edukacyjna oraz omówienie jego merytorycznych i technicznych aspektów przez doświadczonych nauczycieli koordynatorów realizujących ww. projekty w ramach Akcji 1.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli szkół kształcących w zawodach, centrów kształcenia praktycznego oraz zawodowego i ustawicznego w województwie opolskim.

Warsztaty poprowadzą nauczyciele praktycy realizujący projekty w ramach Akcji 1 – Mobilność uczniów i Mobilność kadry.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 roku o godz. 12.15  w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II  w Opolu, przy ul. Niemodlińskiej 40.

Ze względów organizacyjnych prosimy o  rejestrację osób zainteresowanych udziałem w konferencji pod poniższym linkiem do dnia 15 stycznia 2019 roku. Ilość miejsc ograniczona.

 W załączeniu ramowy program spotkania oraz do zapoznania klauzulę informacyjną o danych osobowych i wizerunku osoby fizycznej – uczestnika wydarzenia organizowanego przez Regionalny Punkt Informacyjny.

 

Ramowy program spotkania

Link do rejestracji

 

 

12 grudnia 2018

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu „Erasmus+ Erasmus w Przedszkolu” połączona z warsztatami z programowania.

11 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Programu „Erasmus+ Erasmus w Przedszkolu” połączona z warsztatami z programowania.

Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było przedstawienie możliwości jakie oferuje ww. program oraz pokazanie przykładów dobrych praktyk przedszkoli i szkół realizujących województwie opolskim projekty w ramach programu Erasmus+.
(więcej…)

28 listopada 2018

Ramowy program spotkania dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli „Erasmus+ w przedszkolu”

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli

 

Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na konferencję informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+ „Erasmus+ w przedszkolu” połączoną z warsztatami z programowania

 

Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości, jakie oferuje ww. program oraz pokazanie przykładów dobrych praktyk przedszkoli realizujących projekty w ramach programu Erasmus+, a także wykorzystanie Programu eTwinning do współpracy międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+. Ponadto w trakcie konferencji planowany jest warsztat nt. wykorzystania programowania do realizacji projektów.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedszkola, które są zainteresowane realizacją projektów w ramach programu Erasmus+.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 10.00  w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, przy ul. Niedziałkowskiego  16.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację osób zainteresowanych udziałem w konferencji pod poniższym linkiem do dnia 6 grudnia 2018 roku (ilość miejsc ograniczona).

 

W załączeniu ramowy program konferencji oraz do zapoznania klauzę informacyjną o danych osobowych i wizerunku osoby fizycznej – uczestnika wydarzenia organizowanego przez Regionalny Punkt Informacyjny.

 

Link do formularza

Link do programu konferencji

28 listopada 2018

Projekt POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

Głównym założeniem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami trwające od 7 do 14 dni.

Czas trwania inicjatyw realizowanych w ramach projektu uzależniony jest od ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów i wynosi:

– 6 miesięcy w przypadku tylko jednego wyjazdu zagranicznego,

– 12 miesięcy w przypadku więcej niż jednego wyjazdu zagranicznego.

Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej:

– instytucja wysyłająca – podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

– organizacja przyjmująca – podmiot z innego kraju członkowskiego UE.

W trakcie wyjazdów uczniowie powinni realizować program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych

Tematyka może dotyczyć realizacji dowolnych zagadnień projektowych wpisujących się w podstawę programową.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami zespołu PO WERSE pod nr tel. 22 46 31 660 lub mailowo: powerse@frse.org.pl, strona internetowa projektu: http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow.

6 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych,
centrów kształcenia praktycznego, ośrodków doskonalenia nauczycieli
oraz przedstawiciele innych instytucji
zainteresowanych programem Erasmus+

Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną  Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Forum ma na celu przedstawienie możliwości, jakie oferuje ww. program w zakresie szkolnictwa zawodowego,  pokazanie przykładów dobrych praktyk – szkół realizujących w województwie opolskim projekty w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, wymianę doświadczeń.

W konferencji udział wezmą również  przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Opolskiej Izby Gospodarczej, Izby Rzemieślniczej Opolu, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu oraz przedstawicieli pracodawców współpracujących ze szkołami w ramach praktyk zawodowych.

W trakcie konferencji planowany jest panel dyskusyjny poświęcony kształceniu umiejętności przydatnych dla potrzeb gospodarki i rozwijania nowoczesnych technologii.

Do udziału w konferencji zapraszamy szkoły oraz inne instytucje, które już realizują programy, w tym  Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, jak również te które są zainteresowane ich realizacją.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 9.30  w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, przy ul. Struga 16.               

Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację osób zainteresowanych udziałem w konferencji pod poniższym linkiem do dnia 20 listopada 2018 roku. 

Rejestracja uczestników  

Ramowy program konferencji.

19 października 2018

Zaproszenie na konferencję inaugurującą Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce

Fundacja Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do udziału w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week w dniu 5 listopada 2018 r. w PGE Narodowy w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci będą poruszać kwestie kształcenia umiejętności dla gospodarki i diagnozowania zapotrzebowania na nie.

Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów będą odbywały się targi, w ramach których przedstawiciele szkół zawodowych różnych branż, beneficjenci Programu Erasmsus+, zaprezentują swoje umiejętności i opowiedzą o atrakcyjności zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współprac y z pracodawcami i wyższymi szkołami zawodowymi.

Szczegółowy program: https://www.frse.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Program-VET-Week-2018-1.pdf

Rejestracja pod linkiem:  https://vetweek.webankieta.pl/