Kategoria: Regionalny Punkt informacyjny

29 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+

26 listopada 2018 r. w Zespole Szkól Zawodowych im. St. Staszica w Opolu odbyło się forum szkól zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjna Programu Erasmsu+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było przedstawienie możliwości jakie oferuje ww. program w zakresie szkolnictwa zawodowego, pokazanie przykładów dobrych praktyk – szkół realizujących w województwie opolskim projekty w ramach programu Erasmus+.  Ponadto w konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Opolu, Opolskiej Izby Gospodarczej, wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy w Opolu, a także przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołami w ramach praktyk zawodowych. (więcej…)

26 października 2018

Konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmus+

25 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna Programu Erasmsu+. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Opolu Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+. Celem konferencji było pokazanie możliwości jakie oferuje ww. program,  osiągnięć wybranych szkół i placówek województwa opolskiego realizujących projekty w ramach programu Erasmus+, a także  w ramach obchodów w 2018 r. Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowanie tematyki dziedzictwa w służbie edukacji. (więcej…)

25 maja 2018

Regionalny Punkt Informacyjny programu Erasmus +

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Opolu pełni funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego programu Erasmus+ dla województwa opolskiego.

Podstawowym celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych Programu Erasmus+ jest przekazywanie zainteresowanym interesantom i podmiotom wiedzy na temat programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji głównie Programu Erasmus+.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych poświęconych programom eTwinning oraz Erasmus+.