Kategoria: Jakość w edukacji

23 września 2019

II Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji „Mądrość, Kreatywność, Innowacyjność”

W dniu 18 września br. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty wziął udział w II Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji „MĄDROŚĆ, KREATYWNOŚĆ, Innowacyjność”. Kształcenie dla przyszłości , który odbył się w PGE Narodowy w Warszawie. Organizatorem i inicjatorem kongresu była Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Myślą przewodnią obrad było pokazanie umiejętności nabywania kompetencji personalnych, […]

16 września 2019

Seminarium dotyczące normalizacji

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych i technicznych woj. opolskiego Polski Komitet Normalizacyjny  jest krajową jednostką normalizacyjną, która zgodnie z ustawowymi zadaniami organizuje działalność normalizacyjną w kraju. Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju oraz indywidualne podejmowane działania przedsiębiorcze, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

9 września 2019

Wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej.

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej zamieściła wykaz lektur z języków mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej, które będą obowiązywały na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 Szczegóły na: https://cke.gov.pl/wykaz-lektur-z-jezykow-mniejszosci-narodowej-oraz-jezyka-mniejszosci-etnicznej-dla-szkol-ponadpodstawowych-od-roku-2019-2020/

3 września 2019

Akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli

Aktualizacja: 01 września 2019r. A K R E D Y T A C J A PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Warunki i tryb przyznawania: określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz. U. 2018  poz. 2029) Wzory dokumentów stanowią załączniki: zal1, zal2 i zal3 do ww. rozporządzenia. Zarządzenie nr 28 Opolskiego Kuratora Oświaty […]

31 lipca 2019

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół/placówek woj. opolskiego Opolski Kurator Oświaty z wielką satysfakcją odnotowuje sukcesy uczniów, nauczycieli szkół/placówek województwa opolskiego i chciałby osobiście gratulować ich autorom. Nie zawsze informacje te docierają do kuratorium. Chcielibyśmy, aby uruchomiona na naszej stronie zakładka umożliwiła dodatkowo wyróżniać i promować szczególne osiągnięcia naszych uczniów i nauczycieli uzyskane na szczeblu ponadwojewódzkim, […]

31 lipca 2019

Certyfikat Przedszkola Daltońskiego dla PP w Zdzieszowicach

Przedszkole Publiczne nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach otrzymało Certyfikat Przedszkola Daltońskiego, nadany przez Polskie Stowarzyszenie Dalton.Edukacji Daltońskiej przyświecają trzy główne zasady: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca. Realizacja tych założeń wpisuje się w pełni w indywidualizowanie procesu kształcenia i pracę na miarę możliwości dzieci, czyli w słabe punkty w tradycyjnym, klasowo-lekcyjnym modelu edukacji w Polsce. […]

30 lipca 2019

Sukcesy uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach

Tymon Zachwieja został laureatem zorganizowanego przez Komitet Pamięci rtm.  Witolda Pileckiego VI Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych w kategorii prac plastycznych. Konkurs odbył się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka. […]