Kategoria: Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

29 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 28 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2022 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 28 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2022 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

3 września 2019

Akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli

Aktualizacja: 01 września 2019r.

A K R E D Y T A C J A
PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Warunki i tryb przyznawania:
określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz. U. 2018  poz. 2029)

Zarządzenie nr 28 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłaty akredytacyjnej wnoszonej w 2017 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegających się o przyznanie akredytacji.

Zarządzenie nr 26 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówkom doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2013 roku Procedura przyznawania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli w województwie opolskim.

Wysokość opłaty: z dniem 01.01.2017 r. wynosi 993 zł,

Nr konta bankowego:
NBP o/o w Opolu 51 1010 1401 0017 7513 9120 0000

Informacje, składanie wniosków:
Wydział Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pok. 636, tel. 77 4524 526 (p. Halina Pilarz), 77 4524 361 (p. Wiesława Kostrzewa-Andros)

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację
Opolskiego Kuratora Oświaty
(stan na 01 września 2019 r.)

  1. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 45-760 Opole, ul. Wróblewskiego 7, tel. 077 4740086, fax. 077 4024511, https://www.modn.opole.pl/ .
  2. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. (77) 457-98-97, fax: (77) 455-29-79, www: http://www.rcre.opolskie.pl , e-mail: kontakt@rcre.opolskie.pl
  3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 46-200 Kluczbork ul. Byczyńska 7 skr.poczt. 48, tel./fax 77 418-72-49, www.podnkluczbork.pl, e-mail:  podn.kluczbork@wp.plpodn@powiatkluczborski.pl
  4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie, ul. Szopena 4, 48-300 Nysa, tel. 077 409 39 15, www.ppp.nysa.pl/odn , pppnysa@o2.pl
  5. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Nysie, ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa,   www.vademecum.nysa.pl/       biuro@wsth.nysa.pl
  6. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, 45-301 Opole, tel. 077 400 33 15, www.wzdz.opole.pl   e-mail: cdn@wzdz.opole.pl