Kategoria: Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego

30 grudnia 2016

Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego

Aktualizacja: 30 grudnia 2016 r. A K R E D Y T A C J A PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH Warunki i tryb przyznawania: określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. […]