Kategoria: Sukcesy naszych uczniów

31 lipca 2019

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół/placówek woj. opolskiego Opolski Kurator Oświaty z wielką satysfakcją odnotowuje sukcesy uczniów, nauczycieli szkół/placówek województwa opolskiego i chciałby osobiście gratulować ich autorom. Nie zawsze informacje te docierają do kuratorium. Chcielibyśmy, aby uruchomiona na naszej stronie zakładka umożliwiła dodatkowo wyróżniać i promować szczególne osiągnięcia naszych uczniów i nauczycieli uzyskane na szczeblu ponadwojewódzkim, […]

31 lipca 2019

Certyfikat Przedszkola Daltońskiego dla PP w Zdzieszowicach

Przedszkole Publiczne nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach otrzymało Certyfikat Przedszkola Daltońskiego, nadany przez Polskie Stowarzyszenie Dalton.Edukacji Daltońskiej przyświecają trzy główne zasady: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca. Realizacja tych założeń wpisuje się w pełni w indywidualizowanie procesu kształcenia i pracę na miarę możliwości dzieci, czyli w słabe punkty w tradycyjnym, klasowo-lekcyjnym modelu edukacji w Polsce. […]

30 lipca 2019

Sukcesy uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szybowicach

Tymon Zachwieja został laureatem zorganizowanego przez Komitet Pamięci rtm.  Witolda Pileckiego VI Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych w kategorii prac plastycznych. Konkurs odbył się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka. […]

30 lipca 2019

Kolejny sukces uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach

15 czerwca 2019 r. cztery uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach zostały laureatkami 40. Jubileuszowych Ogólnopolskich Spotkań z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu – Górach Mokrych, w województwie łódzkim. Ewa Archacka z klasy VI zajęła III miejsce, natomiast Roksana Krafczyk z klasy VIII oraz Amelia Sossna z klasy VI i Alicja Dorosz […]

11 czerwca 2019

Uczniowie z Opola wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie „Do Hymnu”

Konkurs „Do hymnu” – ogłoszony w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA, na lata 2017-2021, stał się okazją do wspólnego uczczenia ważniejszych wydarzeń w historii Polski. Uczestniczyło w nim ponad 250 szkół podstawowych z całego kraju (z Opolszczyzny zakwalifikowało się 7 szkół/placówek). Jak informuje Narodowe Centrum Kultury – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Św. […]

11 czerwca 2019

Uczennica z PSP w Łubnianach wyróżniona w ogólnopolskim konkursie

Amelia Sossna – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach – zdobyła wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Ks. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie (woj. wielkopolskim), przedstawiając najciekawsze zakątki Opola oraz historię związaną z powstaniem miasta. Reprezentowała  tam szkołę i województwo opolskie. Impreza organizowana jest przez Szkołę Podstawową w Czerniejewie, pod […]

20 maja 2019

Olimpijskie sukcesy uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu

Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) – Federacja Stowarzyszeń  Naukowo – Technicznych –  Rada w Opolu informuje, że na etapie centralnym XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szk. 2018/2019, który odbył się 12-14 kwietnia w Kaliszu znaczące sukcesy odnieśli dwaj reprezentanci Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie – Koźlu. Laureatem w grupie elektro – elektronicznej został […]

14 marca 2019

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie

W finale centralnym XLVIII Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” znaczące sukcesy odnieśli trzej uczniowie ZSZ  im. J. Lompy w Oleśnie. Pierwsze miejsce wraz z tytułem „Młodego Malarza Roku Dekoral Professional”uzyskał Kamil Brodowy – uczeń klasy II b Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia (w ZSZ im. J. Lompy w Oleśnie), który startował w kwalifikacji B.06 – […]

7 lutego 2019

Uczennica PSP nr 14 w Opolu laureatką ogólnopolskiego konkursu

Agata Lisowska – uczennica klasy VI d PSP nr 14 w Opolu – znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu na temat życia Marszałka Józefa Piłsudskiego pn. „Bohater z wąsem”, zorganizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Szóstoklasistka z Opola wykazała się imponującą  wiedzą na temat biografii Marszałka oraz niebywałym talentem artystycznym, zdobywając II miejsce. […]

5 lutego 2019

Nasi najlepsi w XXI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2019

finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 odbył się 10 stycznia w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie. Najlepszym szkołom z całej Polski gratulowała Kapituła Rankingu, rektorzy i prorektorzy uczelni, prezydenci miast, reprezentanci władz oświatowych. Nie zmieniła się metodologia ocen. Licea ogólnokształcące oceniano za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych […]