Kategoria: Konkursy

9 stycznia 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym –edycja 2018/2019.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym. Regulamin konkursu. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy. Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie. Załącznik nr 3 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie.

9 stycznia 2019

Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Konkursu.

Regulamin konkursu. Zał.1 – Karta uczestnika. Zał. 2 – Formularz zgłoszeniowy – część pisemna. Zał. 2a – Zgłoszenie projektu. Zał. 3 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie. Zał. 3a – Oświadczenie nauczyciela – koordynatora projektu do udziału w konkursie.