Kategoria: Konkursy

19 października 2017

Międzynarodowy konkurs informatyczny BÓBR 2017.

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w konkursie.  Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz  popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.  Konkursy główne odbędą się w dniach 13-16 listopada 2017 roku.  Rejestracja do Konkursu Głównego rozpocznie się 29 października 2017 roku […]

18 października 2017

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie” organizowany przez Stowarzyszenie „Smoleniacy” .

Konkurs przeznaczony jest dla młodych poetów: uczniów klas siódmych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do 10 listopada 2017 roku zestawu czterech wierszy własnego autorstwa. W konkursie zostanie przyznana nagroda główna w postaci statuetki „Skrzydlatego Rodła” oraz dodatkowe nagrody i wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z Turniejem Jednego Wiersza odbędzie […]

17 października 2017

Ogólnopolska Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie.

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych oraz VII klas szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie.  Ideą, która w sposób szczególny przyświeca organizacji bieżącej edycji jest zachęcanie młodzieży, aby wiedzę, ciekawość świata i kształtowanie światopoglądu wspierała nie tylko poprzez lekturę źródeł drukowanych i internetowych, ale także poznając raporty z badań, debaty, polemiki i opinie prezentowane w mediach „na […]

13 października 2017

I edycja programu edukacyjnego „Proobronni – Terytorialni”.

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne prowadzące klasy mundurowe do udziału w programie. Celem programu jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów klas mundurowych pod kątem wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego. Dzięki opracowanym, w uzgodnieniu z resortem obrony narodowej, scenariuszom lekcji uczniowie będę edukowani w sposób ujednolicony w całej Polsce. Program potrwa do 20 grudnia 2017 […]

13 października 2017

III edycja projektu „ADAPTER w Szkole”.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA zaprasza do udziału w projekcie.   To wyjątkowy projekt, który dzięki audiodeskrypcji i napisom oraz tłumaczeniu migowemu wspiera nauczanie uczniów z dysfunkcjami słuchu i wzroku, a także otwiera nowe możliwości przed tymi, którzy szukają ciekawych wyzwań w pracy pedagogicznej. ADAPTER oferuje: – bezpłatny dostęp online do filmów z audiodeskrypcją […]

13 października 2017

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz zaprasza uczniów do udziału w XXIII Ogólnopolskim Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz w roku szkolnym 2017/2018. Turniej odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu. Szczegółowe informacje.