Kategoria: Olimpiady i turnieje

23 października 2019

„Olimpiada Statystyczna”-zmiana terminu zawodów okręgowych.

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej. Dotychczasowy termin, tj. 5 grudnia 2019 r., koliduje z zawodami szkolnymi Olimpiady Przedsiębiorczości.   Nowy termin zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej ustalony z Ministerstwem Edukacji Narodowej, to 4 grudnia 2019 r.

15 października 2019

III Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Szanowni Państwo, Po raz kolejny Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach mają zaszczyt zaprosić do udziału uczniów w III Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. Finał Turnieju odbędzie się w dniach 27.04 – 29.04.2020 r.   Szczegóły na stronie w zakładce Turniej Kucharz.   Kontakt: […]

26 września 2019

Uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad oraz konkursów przedmiotowych.

Zgodnie z dokumentem „INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020”, jaki zamieszczony został na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: „Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z […]