Kategoria: Nadzór pedagogiczny

1 marca 2017

Aneks nr 2 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Informuję, że ulega zmianie liczba szkół i placówek oświatowych wskazanych w bieżącym roku szkolnym do ewaluacji. Korekta dotyczy liczby ewaluacji problemowych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, w zakresie wybranym przez Opolskiego Kuratora Oświaty i przedstawia się jak w załączniku. Scan pisma

23 grudnia 2016

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

UWAGA: Zmiana liczby szkół i placówek oświatowych do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacenie tematyki monitorowania. Informuję, że uległa zmianie (zależnie od typu) liczba szkół i placówek oświatowych wskazanych w bieżącym roku szkolnym do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacona została tematyka monitorowania. Dane przedstawione są w innym ujęciu tabelarycznym. W załączeniu aneks nr 1 do […]