Kategoria: Plan nadzoru pedagogicznego

31 sierpnia 2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Plan nadzoru opracowany został w oparciu o wyznaczone podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz uwagi i wnioski zawarte w sprawozdaniu z pełnionego nadzoru za ubiegły rok szkolny. Przedstawienie uogólnionej informacji zbiorczej o wynikach ewaluacji zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w województwie w roku szkolnym: – 2015/2016 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 […]

2 marca 2017

Aneks nr 3 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Modyfikacja planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty Informuję, że z uwagi na dokonane zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, sformułowanych w piśmie Ministra Edukacji Narodowej DKO-WNP.4092.58.2016.DB z 24 stycznia 2017r. dokonane zostały zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty. Scan pisma

1 marca 2017

Aneks nr 2 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Informuję, że ulega zmianie liczba szkół i placówek oświatowych wskazanych w bieżącym roku szkolnym do ewaluacji. Korekta dotyczy liczby ewaluacji problemowych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, w zakresie wybranym przez Opolskiego Kuratora Oświaty i przedstawia się jak w załączniku. Scan pisma

23 grudnia 2016

Aneks nr 1 do planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

UWAGA: Zmiana liczby szkół i placówek oświatowych do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacenie tematyki monitorowania. Informuję, że uległa zmianie (zależnie od typu) liczba szkół i placówek oświatowych wskazanych w bieżącym roku szkolnym do ewaluacji i kontroli planowych oraz wzbogacona została tematyka monitorowania. Dane przedstawione są w innym ujęciu tabelarycznym. W załączeniu aneks nr 1 do […]