Kategoria: Nauczyciele

22 czerwca 2018

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty – 2018 r.

21 czerwca 2018

Zapraszamy do udziału w konkursie EDUinspirator

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu EDUinspirator. Konkurs adresowany jest dla uczestników projektów edukacyjnych w ramach realizowanych programów unijnych, zdobyli nowe kwalifikacje, zajmują się edukacją i wykorzystują zdobyte umiejętności by zachęcić innych do działania. Zgłoszenia w następujących kategoriach: Edukacja szkolna; Szkolnictwo wyższe; Edukacja zawodowa; Edukacja dorosłych; Edukacja pozaformalna młodzieży. Zgłoszenia do konkursu do 30 czerwca 2018 r. […]

14 czerwca 2018

„Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych” w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego Erasmus+

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Od śrubki do satelity- dobre praktyki w nauczaniu fizyki z elementami astronomii w szkołach ponadgimnazjalnych” przygotowało materiały, które mogą pomóc nauczycielom prowadzić interdyscyplinarne lekcje fizyki. Projekt został zrealizowany wraz  z partnerami: centrami edukacyjnymi z Francji i Wielkiej Brytanii. Dzięki współpracy instytucji z 3 krajów […]

13 czerwca 2018

„Informatyka w Edukacji”.

Zapraszamy nauczycieli i wykładowców, którzy chcą w sposób świadomy wykorzystywać metody i techniki wypływające z informatyki do rozwiązywania problemów w nauczanych przez siebie przedmiotach: matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i w nauczaniu wczesnoszkolnym do udziału w jubileuszowej, XV konferencji „Informatyka w Edukacji”, która odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2018 r. w Toruniu. Tematem przewodnim tegorocznej, edycji […]

28 maja 2018

Seminarium metodyczne dla nauczycieli-organizatorów polsko-niemieckiej wymian młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Miejsce Pamięci »Eutanazja« w Lüneburgu zapraszają na seminarium metodyczne: Godność człowieka jest (nie)naruszalna. Prawa człowieka i edukacja na rzecz demokracji w miejscach pamięci  Seminarium metodyczne dla nauczycieli-organizatorów polsko-niemieckich wymian młodzieży 28.11. – 2.12.2018, Lüneburg i Lohheide (Niemcy, Dolna Saksonia) Szczegółowe informacje, warunki udziału oraz program znajdą Państwo w ULOTCE. ZOSTAŁO […]

10 maja 2018

Wsparcie tworzenia sieci szkół.

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie. Celem przedmiotowego konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i […]

9 maja 2018

SWATKA POLSKO-UKRAIŃSKA.

Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w warsztatach dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Warsztaty dają szkołom możliwość znalezienia partnerów z Ukrainy, z którymi będą mogli zorganizować wymianę młodzieży. Pozwalają również nauczycielom […]

7 maja 2018

Wsparcie szkół w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli języków obcych, nauczycieli języka polskiego, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 11.05.-12.05.2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży. Szczegółowe informacje.