Kategoria: Nauczyciele

19 września 2017

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym.

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty do udziału w Konferencji. Konferencja odbędzie się 18 października 2017 r. w siedzibie ORE w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28. Przebieg konferencji będzie transmitowany na żywo online (z tłumaczeniem na język migowy) w celu upowszechnienia […]

14 września 2017

Technologie z klasą.

Program Technologie z klasą jest to cykl scenariuszy lekcji oraz innowacyjny zestaw edukacyjny do pracy z uczniami, szkolenia i wykłady dla nauczycieli oraz webinaria oraz wspiera nauczycieli w perspektywie wdrażania nowej podstawy programowej z zakresu informatyki.   Program adresowany jest do uczniów klas I-III i VII.   Udział w programie dla nauczycieli jest bezpłatny.   […]

8 września 2017

Jak uczyć o energetyce jądrowej.

W imieniu Ministerstwa Energii oraz Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całego kraju do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowej. Szkolenia odbędą się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącym się […]

8 września 2017

Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zaprasza na spotkanie konsultacyjne diagnozujące potrzeby w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Miasta w których odbędą się spotkania we wrześniu 2017 r.: Warszawa – 12.09.2017 r. Gdańsk – 12.09. 2017 […]

5 września 2017

Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH).

Fundacja „Centrum Europejskie-Natolin” (CEN) rozpoczęła realizację projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH). Projekt RODEH finansowany jest ze środków własnych CEN oraz z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczonej na działania ponadregionalne, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (także z województw: opolskiego, śląskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego), w ramach zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie […]

4 września 2017

Dzień Krajobrazu.

W dniu 20 października 2017 r. z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbędzie się po raz pierwszy Dzień Krajobrazu. Święto to ustanowione zostało w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Zachęcamy do organizacji spacerów krajobrazowych dla uczniów oraz do podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. Więcej informacji.

28 sierpnia 2017

„Zbuduj swoją markę osobistą z WSB”.

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu zaprasza w sobotę 2 września 2017 r. na bezpłatne warsztaty dla praktyków. Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby, które zainteresowane są rozwojem zawodowym – praktyków, absolwentów, osoby pracujące, jak również osoby, które chcą zmienić pracę i szukają nowych pomysłów na rozwój. Warsztaty organizowane są w ramach Forum Praktyki Gospodarczej […]