Kategoria: Nauczyciele

1 grudnia 2020

ORE placówka MEN zaprasza na szkolenie „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)”

Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli oraz nauczycielom języków obcych zainteresowanym doskonaleniem swojego warsztatu pracy i pracującym z uczniami w klasach I-III.

30 listopada 2020

Konferencja on-line „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” (10-11 grudnia 2020 r.)

Minister Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej.