Kategoria: Programy i projekty

26 października 2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883).

26 października 2020

Spotkanie dla organów prowadzących szkoły w sprawie realizacji w roku 2020 Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w województwie opolskim

Szanowni Państwo. W związku z rozpoczynającym się Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zapraszam przedstawicieli organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w województwie opolskim na spotkanie w sprawie realizacji Programu w roku 2020.

24 października 2020

Rządowy program „Aktywna tablica” 2020-2024 – wnioski dla szkół i organów prowadzących

Szanowni Państwo, w najbliższych dniach Rada Ministrów przyjmie uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

21 września 2020

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w czasie epidemii.

Szkoły i biblioteki pedagogiczne, które wnioskowały o wsparcie na zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymały wsparcie na 2020 rok, są zobowiązane do prowadzenia działań promujących czytelnictwo . Rodzaj tych działań, ich charakter, termin realizacji zostały określone we wniosku dyrektora o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. […]

17 kwietnia 2020

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 2020 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w województwie opolskim organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne złożyły 36 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek do bibliotek. Wnioski dotyczyły 67 bibliotek szkolnych. W roku 2020 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 26, z przeznaczeniem na […]

11 marca 2020

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ważne informacje.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim  a Opolskim Kuratorem Oświaty, wnioski w Programie „Posiłek  w szkole i w domu” należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2020 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu ul. Piastowska 14 45-081 Opole Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne […]