Kategoria: Aktywna Tablica

17 grudnia 2018

Sprawozdanie finansowe – aktywna tablica za rok 2018

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – “Aktywna tablica” w 2018. Sprawozdanie proszę przesłać do dnia 15 stycznia 2019 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 45-081 Opole. Wersję elektroniczna sprawozdania proszę wysłać na adres plaba@kuratorium.opole.pl 1. Sprawozdanie finansowe organu […]

30 maja 2018

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Programu Aktywna Tablica za rok 2017.

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Przedstawiciele Organów Prowadzących Szkoły Podstawowe, Dyrektorzy Szkół Podstawowych uprzejmie przypominam, ze zgodnie z Uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- „Aktywna tablica” do dnia […]

18 grudnia 2017

Sprawozdania z realizacji Programu Aktywna Tablica

Szanowni Państwo W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących. Do dnia 15 stycznia 2018 r należy przesłać do Opolskiego Kuratora Oświaty sprawozdania wg załączonych wzorów. W sprawozdaniach należy wypełnić tylko część finansową. Do sprawozdania należy dołączyć  potwierdzone za zgodność z oryginałem opisane kopie faktur. Organ prowadzący przesyła […]

4 grudnia 2017

Zaproszenie do udziału w konkursie „Nauczyciel-Innowator”.

Szanowni Państwo Minister Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości do udziału w konkursie „Nauczyciel – Innowator”.

2 października 2017

Lista szkół zakwalifikowanych do udzielania wsparcia finansowego w 2017 roku w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

W załączeniu przedstawiamy listę szkół zakwalifikowanych do udzielania wsparcia finansowego w 2017 roku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Dokument podpisany podpisem kwalifikowanym.