Kategoria: Posiłek w szkole i w domu

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

15 marca 2019

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Uchwałą Rady Ministrów  z 13 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267). Rozporządzenie określa formy i zakres wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w tych szkołach.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o realizację zadań wynikających z przepisów rozporządzenia. (więcej…)

6 lutego 2019

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

Rada ministrów przyjęła 5 lutego br. projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

(więcej…)