Kategoria: Informacje bieżące

26 września 2017

W związku z decyzją Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych podjętą Uchwałą Komitetu Głównego Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie i dotyczącą zmiany nazwy olimpiady, przedstawiamy listę organizatorów wraz z nazwami olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2017/2018.

13 września 2017

Uczniowie, studenci – w nowym roku szkolnym zadbajcie o rentę rodzinną.

Maturzyści pobierający rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy planują kontynuowanie nauki w szkole policealnej lub na wyższej uczelni, powinni pamiętać o złożeniu wniosku. Jeżeli tego nie zrobią – ryzykują, że świadczenie nie zostanie wypłacone. Informacja prasowa ZUS renta rodzinna dla uczniów