Kategoria: Aktualnosci-wypoczynek

9 lipca 2020

Obowiązki kierownika wypoczynku.

Przypominamy wszystkim osobom pełniącym funkcję kierownika podczas wypoczynku o obowiązku wynikającym z zapisów art. 92l ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) dotyczącym niezwłocznego zawiadomienia właściwych osób bądź organów o każdym  wypadku w trakcie wypoczynku.

29 czerwca 2020

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK – LATO 2020.

W związku z trwającą epidemią  COVID-19 zwracamy się do Państwa z prośbą o szczególny nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku organizowanego zarówno w kraju, jak i za granicą. (więcej…)

25 czerwca 2020

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 r.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

 

Zaproszenie.
Formularz.