Kategoria: Aktualnosci-wypoczynek

14 stycznia 2020

Bezpieczny wypoczynek 2020 – ważne informacje.

Szanowni Państwo.

 

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi przypominamy, że na stronie wypoczynek.men.gov.pl znajduje się baza wypoczynku,
w której łatwo i szybko rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na zimowy wypoczynek można znaleźć w przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Poradniku bezpiecznego wypoczynku”.

Przypominamy również o przydatnych stronach internetowych poświęconych bezpiecznemu wypoczynkowi:

 1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
 2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. To system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.
 3. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.

Są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.

 1. Bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
 2. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

 

Zaleca się, aby organizatorzy wypoczynku zimowego, kierownik wypoczynku, czy wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

 

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z informacjami znajdującymi się  na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu w zakładce Wypoczynek/Aktualności.

21 listopada 2019

Nowa funkcjonalność systemu bazy wypoczynku.

Szanowni Państwo.

Informuję, że w związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania dokumentów elektronicznie, Ministerstwo Edukacji Narodowej dostosowało system bazy wypoczynku do wymienionych przepisów i wprowadziło, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiającą obywatelom podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.

15 listopada 2019

Prawidłowość dokonywania zgłoszeń dotyczących zamiaru zorganizowania wypoczynku.

Szanowni Państwo.

 

W załączeniu przekazuję wykaz błędów, które występowały podczas rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich oraz stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli wypoczynku. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i uwzględnianie uwag przy kolejnych rejestracjach wypoczynku. Działania te mogą przyczynić się do usprawnienia procesu zatwierdzenia zgłoszeń dotyczących zamiaru zorganizowania różnorodnych form wypoczynku.

 

Wykaz błędów występujących podczas rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli wypoczynku.

1 sierpnia 2019

Spotkanie Opolskiego Kuratora Oświaty z uczestnikami wypoczynku w Głuchołazach, Jarnołtówku i Turawie

24.07.2019 r. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty spotkał się z dziećmi przebywającymi na wypoczynku zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Opolu w Głuchołazach, Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną w Kluczborku w Jarnołtówku oraz 29.07.2019 r. przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Opolu w Turawie. Na tych wypoczynkach przebywa obecnie 135 dzieci w Głuchołazach po 45 dzieci w Jarnołtówku i Turawie. Opolski Kurator Oświaty w ramach nieodpłatnego wypoczynku sfinansował na łączną kwotę 957 000 zł wypoczynek dla 870 dzieci z województwa opolskiego, które przebywają w Turawie, Jarnołtówku, Głuchołazach oraz w Darłówku.

25 lipca 2019

Informacja o podsumowaniu pierwszego miesiąca wakacji przez MEN.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało pierwszy miesiąc wakacji. Do tej pory (stan na 22 lipca br.) w bazie wypoczynku prowadzonej przez MEN organizatorzy zarejestrowali ponad 27 tys. zgłoszeń (27 527). Na zorganizowane wakacje zarówno w kraju, jak i za granicą wyjedzie lub już wyjechało w sumie blisko 1,2 mln uczniów (1 167 100).
Najwięcej zgłoszeń wprowadzonych do bazy wypoczynku dotyczyło województw: mazowieckiego – 2 111 (97 693 dzieci), pomorskiego – 3 696 zgłoszeń (167 825 dzieci), śląskiego – 2 024 zgłoszenia (80 469 dzieci) oraz małopolskiego – 3 136 zgłoszeń (132 740 dzieci), warmińsko – mazurskie – 1 582 zgłoszenia (77 635 dzieci).

1 lipca 2019

Bezpieczne spędzanie czasu wolnego.

Drodzy Rodzice.

 

Wakacje letnie to czas wypoczynku, wolny od zajęć szkolnych. Przypominamy o  zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom, a także zwrócenie uwagi na zachowania ryzykowne dotyczące używania substancji psychoaktywnych, agresji i przemocy.

Zwracamy uwagę, że produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych narkotyków zwanych potocznie „dopalaczami” zagrożone są konsekwencjami karnymi. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policji są do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Uruchomiono bezpłatną infolinię 800 060 800, gdzie można uzyskać informacje dotyczące nowych narkotyków.

21 czerwca 2019

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK – LATO 2019

Wakacje letnie to czas wypoczynku, wolny od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży. Wiele z nich będzie wypoczywać na obozach, koloniach i półkoloniach zorganizowanych na terenie Opolszczyzny, innych województw, poza granicami kraju i w miejscu zamieszkania.

Organizatorzy wypoczynku i rodzice powinni zadbać o to, aby wypoczynek dla dzieci i młodzieży był przygotowany i przebiegał bezpiecznie. Organizator ma obowiązek przed planowanym rozpoczęciem formy wypoczynku przedłożyć w kuratorium oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora bez względu na formę, czas trwania, ilość dzieci, miejsce wypoczynku, wymagane dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej i uzyskać akceptację kurator oświaty na jego organizację.

Akceptacja Opolskiego Kuratora Oświaty stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Opolski Kurator Oświaty sprawujący nadzór nad organizacją i przebiegiem wypoczynku, może zawiesić jego prowadzenie lub go zlikwidować. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypoczynku na terenie województwa opolskiego, m. in. nie zgłoszenie wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania, w szczególności wystąpienia zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa jej uczestników, rodzic lub organizator ma prawo zgłosić uwagę i skargę Opolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że od 21 czerwca 2019 roku zostanie uruchomiony 24 godzinny telefon 077/ 45 24 573 pod który można zgłaszać skargi, uwagi i zapytania w sprawie organizacji i funkcjonowania kolonii i obozów. Można również pozostawić nagraną wiadomość podając numer telefonu kontaktowego.

Ponadto można dzwonić w ciągu całej doby pod numer 800 163 136 do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego oraz pod alarmowy numer telefonu 604 958 325 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu www.kuratorium.opole.pl. znajduje się wykaz wszystkich organizatorów wypoczynku z terenu województwa opolskiego, którzy zgłosili organizację wypoczynku w województwie opolskim, poza granicami Polski, na terenie innych województw w miejscu zamieszkania. Konsultacje i porady w zakresie organizacji i funkcjonowania wypoczynku będą udzielane pod telefonem 77/ 45 24 573, 77/ 45 24 625 lub pod telefonem 0 691 933 131.

12 czerwca 2019

Poradnik Bezpiecznego wypoczynku aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Pobierz poradnik

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid, zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania. W 2018 r. organizatorów wypoczynku będą wspierać także komendy policji.

Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. W ten sposób upewni się, czy wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rodzic z bazy wypoczynku uzyska wiele informacji o organizatorze, m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Za pośrednictwem bazy informacje o zgłoszonym wypoczynku są przesyłane także do służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem na danym terenie (kurator oświaty, straż pożarna, sanepid).

Należy pamiętać, że każdy organizator posiada możliwość wydruku, ze swojego konta w bazie, potwierdzenia o każdym zgłoszonym wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.

W przypadku braku informacji w bazie o tym, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy, szczegółowych informacji może udzielić kuratorium oświaty.

Bezpieczna opieka Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

 „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć na www.wypoczynek.men.gov.pl

Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.

Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki „Pytania i odpowiedzi” na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad organizacji i zgłaszania wypoczynku. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi

 • W serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl,wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
 • Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
 • Rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz” www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy.
 • Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl
 • Warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo
27 maja 2019

Zmiana przepisów dotyczących kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku.

Szanowni Państwo.

 

Informujemy, że w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) w art. 92k w ust. 2 w pkt 2 uchylono lit. g. Zmiana ta dotyczy karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Prosimy o uwzględnienie aktualnych przepisów przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.