8 marca 2018

CEMS Chance.

Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza uczniów klas III gimnazjów oraz I szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z małych miejscowości, domów dziecka, rodzin zastępczych do udziału w kolejnej edycji projektu CEMS Chance.

Uczestnicy programu podczas 4 dni spędzonych w Warszawie będą uczyć się odkrywać własne talenty i uzdolnienia, uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, odwiedzać muzea i galerie. Udział w projekcie jest bezpłatny, a jedyny koszt, który ponoszą uczniowie, wiąże się z dojazdem do Warszawy.

Koordynatorem projektu jest pan Piotr Stawowy – tel. 795 068 258, e-mail: p.stawowy97@gmail.com.

Szczegółowe informacje.