31 lipca 2019

Certyfikat Przedszkola Daltońskiego dla PP w Zdzieszowicach

Przedszkole Publiczne nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach otrzymało Certyfikat Przedszkola Daltońskiego, nadany przez Polskie Stowarzyszenie Dalton.Edukacji Daltońskiej przyświecają trzy główne zasady: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca. Realizacja tych założeń wpisuje się w pełni w indywidualizowanie procesu kształcenia i pracę na miarę możliwości dzieci, czyli w słabe punkty w tradycyjnym, klasowo-lekcyjnym modelu edukacji w Polsce. Przedszkole Publiczne nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach dołączyło do grona placówek daltońskich na świecie i będzie szerzyć nową jakość w edukacji i wzbogacać ofertę edukacyjną w swoim mieście i w Polsce.
Włączając się w nurt edukacji alternatywnej (pedagogiki zreformowanej) Przedszkole Publiczne nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach stało się członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton i przez najbliższe trzy lata ma prawo posługiwać się nazwą Przedszkole Daltońskie.