12 lutego 2019

Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości podpisana przez Minister Edukacji Narodowej

W poniedziałek 11 lutego 2019 r. minister Anna Zalewska podpisała „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”.

Dokument ten to apel o podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty. Jest skierowany do przede wszystkim do związków zawodowych, ale również samorządowców, nauczycieli i rodziców.

Treść dokumentu jest dostępna na stronie internetowej MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/deklaracja-na-rzecz-edukacji-przyszlosci-podpisana-przez-minister-anne-zalewska