26 października 2018

Edukacja globalna w edukacji wczesnoszkolnej.

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w badaniu ankietowym pt. Edukacja globalna w edukacji wczesnoszkolnej.

Ankieta jest elementem projektu badawczo-szkoleniowego pt.: „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2018 r.

Celem projektu jest upowszechnianie edukacji globalnej na pierwszym etapie edukacji.

Szczegółowe informacje.