3 sierpnia 2018

Edukacja włączająca – odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Placówek i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono odpowiedzi na najważniejsze pytania  związane z  edukacją włączającą: https://www.gov.pl/web/edukacja/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-wsparcia-dzieci-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi