3 września 2019

„Ekonomia na co dzień”.

„Ekonomia na co dzień” jest projektem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku od 12 do 15 lat w szkołach podstawowych.
Projekt prowadzony jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Uczestnicy programu, nauczyciele jak i uczniowie, oprócz dostępu do platformy edukacyjnej otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny w wersji papierowej i elektronicznej. Istotnym elementem projektu są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu oraz możliwość stałych konsultacji merytorycznych i metodycznych z koordynatorem programu.
Więcej informacji o projekcie :
https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/