22 maja 2019

European Schoolnet poszukuje 12 nauczycieli biologii szkół średnich do udziału w projekcie 3Rs

European Schoolnet to sieć 34 europejskich ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli. Jako organizacja non-profit dąży do wprowadzania innowacji w nauczaniu i uczeniu się dla kluczowych interesariuszy: ministerstw edukacji, szkół, nauczycieli, naukowców i partnerów przemysłowych.

European Schoolnet poszukuje 12 nauczycieli biologii szkół średnich do udziału w projekcie 3Rs (czerwiec 2019 – luty 2020). Projekt 3Rs ma na celu zbudowanie działań edukacyjnych w celu nauczania uczniów szkół średnich na temat dobrostanu zwierząt laboratoryjnych i prawodawstwa 3R (Zastąpienie, Redukcja i Udoskonalenie) do eksperymentów na zwierzętach laboratoryjnych.

Docelowo  European Schoolnet  wybierze po 2 nauczycieli z każdego z 6 krajów. Pełne warunki i zasady składania wniosków można znaleźć na stronie www.scientix.eu

 

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2019 r.

 

Projekt Scientix promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM, nauka, technika, inżynieria i matematyka), badaczami edukacji, decydentami i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem przedmiotów ścisłych.