20 kwietnia 2018

„Extra Szkolna Stołówka” – II. edycja programu.

Celem programu „Extra Szkolna Stołówka” jest poprawa warunków, w jakich dzieci spożywają posiłki w szkole, a także edukacja dotycząca kształtowania w najmłodszych właściwych nawyków żywieniowych oraz niemarnowania żywności. Partnerem społecznym programu jest Federacja Polskich Banków Żywności.

W konkursie towarzyszącym programowi „Extra Szkolna Stołówka” nagrodą główną jest sfinansowanie remontu stołówki o wartości 30 000 złotych. Wziąć w nim udział może każda szkoła podstawowa, która zarejestruje się na stronie programu.

Rejestracji dokonuje dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za jego zgodą w okresie od 1 marca 2018 r. do 17 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje.