6 listopada 2018

Forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych,
centrów kształcenia praktycznego, ośrodków doskonalenia nauczycieli
oraz przedstawiciele innych instytucji
zainteresowanych programem Erasmus+

Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na forum szkół zawodowych połączone z konferencją informacyjno-promocyjną  Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Forum ma na celu przedstawienie możliwości, jakie oferuje ww. program w zakresie szkolnictwa zawodowego,  pokazanie przykładów dobrych praktyk – szkół realizujących w województwie opolskim projekty w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, wymianę doświadczeń.

W konferencji udział wezmą również  przedstawiciele Parku Naukowo-Technologicznego, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Opolskiej Izby Gospodarczej, Izby Rzemieślniczej Opolu, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu oraz przedstawicieli pracodawców współpracujących ze szkołami w ramach praktyk zawodowych.

W trakcie konferencji planowany jest panel dyskusyjny poświęcony kształceniu umiejętności przydatnych dla potrzeb gospodarki i rozwijania nowoczesnych technologii.

Do udziału w konferencji zapraszamy szkoły oraz inne instytucje, które już realizują programy, w tym  Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, jak również te które są zainteresowane ich realizacją.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 9.30  w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, przy ul. Struga 16.               

Ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację osób zainteresowanych udziałem w konferencji pod poniższym linkiem do dnia 20 listopada 2018 roku. 

Rejestracja uczestników  

Ramowy program konferencji.