11 października 2017

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół.

Proszę o zapoznanie się z pismem Prezesa Zarządu Fundacji ,,Rodzice Szkole”.

List do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych .