11 lutego 2019

Inauguracja XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

8 lutego 2019 r. Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty uczestniczył w Inauguracji XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem „Matematyka przyszłością”, która odbyła się w Auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Podczas uroczystości Pan Artur Zapała wręczył medal Komisji Edukacji Narodowej. Zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania wykładu dr Marka Kaczmarzyka pt. „Praktyczne aspekty wiedzy na temat działania i rozwoju mózgu w okresie szkolnym”. Z ramienia Opolskiego Kuratora Oświaty w inauguracji wzięły również udział: Pani Małgorzata Prokop Dyrektor Wydziału Strategii, Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji oraz Pani Joanna Wnuk Dyrektor Rozwoju Edukacji.