„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty w Brzegu

Drukuj
Opublikowano: 07 lutego 2017
Wpisany przez: Teodozja Świderska

20170203 1232523 lutego 2017 r. w brzeskim Ratuszu odbyła się kolejna konferencja prasowa Opolskiego Kuratora Oświaty. W spotkaniu z przedstawicielami regionalnych mediów, obok Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka uczestniczył Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak, Opolski Wicekurator Oświaty – Artur Zapała, Zastępca Burmistrza – Tomasz Witkowski oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu.

Burmistrz – Jerzy Wrębiak zaprezentował przyjęte rozwiązania dotyczące projektów sieci szkół w związku z nowym ustrojem szkolnym, które – jak twierdził - spotkały się ze zrozumieniem nie wzbudzając społecznych zastrzeżeń, a jednocześnie zapewniając dobre wykorzystanie istniejącej bazy i dobre warunki do realizacji potrzeb edukacyjnych. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek przedstawił aktualny etap wdrażania reformy na Opolszczyźnie – ogólnie podsumowując trwające konsultacje z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie projektów sieci szkół/placówek.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014