„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...

 

02 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy

Szczegóły...

Informacje bieżące

„XVI edycja Programu Stypendiów Pomostowych”.

Drukuj
Opublikowano: 26 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych.

Czytaj więcej...

Prośba o przekazanie informacji o wolnych podręcznikach zaadoptowanych dla klasy I-III szkoły podstawowej

Drukuj
Opublikowano: 24 kwietnia 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa opolskiego.

W nawiązaniu do pisma DWKI-WSPE.4082.2.2017.1.ML z dnia 13 kwietnia 2017 r. dotyczącego podręczników do klas I-III szkoły podstawowej dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych prosimy o przekazanie do Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych egzemplarzy w/w podręczników, tj. takich, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2017/2018 przekazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (lub na jego zlecenie) w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, które mogą być przekazane lub wypożyczone innej szkole po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Czytaj więcej...

Kampania edukacyjno - informacyjna „Znamię! Znam je?”.

Drukuj
Opublikowano: 20 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w Kampanii.

Czytaj więcej...

Formularz sprawozdawczy: Wykorzystanie przez szkoły i placówki infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w województwie opolskim w roku 2016.

Drukuj
Opublikowano: 19 kwietnia 2017
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

szkół i placówek

województwa opolskiego,

w związku z koniecznością zaktualizowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej strategicznych wskaźników realizacji Programu Rozwoju Sportu 2020 dotyczących aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej uprzejmie proszę o przekazanie danych za rok 2016 do dnia 5 maja 2017 r. tylko poprzez formularz online .

Czytaj więcej...

„Polskie Nadzieje Olimpijskie”.

Drukuj
Opublikowano: 12 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w Programie.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014