„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Informacje bieżące

Projekt Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – ankieta on-line dla szkół i placówek.

Drukuj
Opublikowano: 21 czerwca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych,
województwa opolskiego.

W związku z zamiarem przystąpienia Wojewody Opolskiego do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), którego ostatecznymi beneficjentami mogą być cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej, ale również nauczyciele, którzy pracują lubą mogą pracować w przyszłości z uczniami cudzoziemskimi w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia.

W ramach projektu wdrażanego przez Wojewodę Opolskiego będą mogły zostać zrealizowane, na rzecz cudzoziemców – ale także nauczycieli – nieodpłatnie następujące działania:

Czytaj więcej...

List Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników.

Drukuj
Opublikowano: 19 czerwca 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Zapraszamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej.

List.

Aktualizacja stan na dzień 9.06.2017 r. - odbiór dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Drukuj
Opublikowano: 13 czerwca 2017
Wpisany przez: Magdalena Bonich

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z zakończeniem procedury o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zwracam się z prośbą o spowodowanie niezwłocznego odbioru przez nauczycieli dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z Kuratorium Oświaty w Opolu.

W załączeniu znajdą Państwo wykaz szkół (z podziałem na powiaty), których nauczyciele nie odebrali dokumentacji (podano ilość nieodebranej dokumentacji oraz rok zakończenia postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego).

 1. Miasto Opole
 2. Powiat brzeski
 3. Powiat głubczycki
 4. Powiat kędzierzyńsko-kozielski
 5. Powiat kluczborski
 6. Powiat krapkowicki
 7. Powiat namysłowski
 8. Powiat nyski
 9. Powiat oleski
 10. Powiat opolski
 11. Powiat prudnicki
 12. powiat strzelecki

Jednocześnie informuję, iż po odbiór dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego należy zgłosić się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14 (pok. 649) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00. Wyżej wymienioną dokumentację nauczyciel możne odebrać osobiście na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub przez pisemnie upoważnioną osobę z potwierdzeniem przez pracodawcę własnoręczności podpisu nauczyciela. Wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Bonich specjalista Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Opolu tel. 77 452 44 10.

Zakaz oferowania i obiecywania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Drukuj
Opublikowano: 09 czerwca 2017
Wpisany przez: Magdalena Szałagan

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele szkół w województwie opolskim,

Opolski Kurator Oświaty przypomina, iż zgodnie z zapisem art. 22 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz z uwagi na zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w dalszym ciągu obowiązującym jest zakaz oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dotyczy zapotrzebowania na podręcznik „Niko 2” do klasy II i uzupełnień w podręcznik „Niko 1” dla klasy I.

Drukuj
Opublikowano: 02 czerwca 2017
Wpisany przez: Andrzej Popiołek

Uwaga dyrektorzy szkół podstawowych z nauczaniem języka mniejszości narodowej niemieckiej!!!


Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o przesyłanie zapotrzebowania na podręczniki „Niko 2” dla klasy II drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wypełniając   tabelę załącznika 1. Zwracam uwagę, że zapotrzebowanie ma uwzględniać zarówno uczniów jak i nauczycieli języka mniejszości narodowej niemieckiej.

W przypadku podręcznika „Niko 1” dla klasy I możliwe jest zgłoszenie uzupełnienia wypełniając tabelę załącznika 2 i wysyłając na ten sam adres e-mailowy, ale jako odrębny dokument wraz z uzasadnieniem konieczności zwiększenia stanu liczebnego lub pozyskania w ogóle tego tytułu do biblioteki szkolnej.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014