UWAGA! 
Rozpoczęcie dystrybucji III części "Naszego elementarza" w województwie opolskim. Szczegóły znajdują się w zakładce "Nasz Elementarz"
 

Ankieta w strefie dla zalogowanych - System Informacji Oświatowej

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

w „Strefie dla zalogowanych” Systemu Informacji Oświatowej udostępniamy do wypełnienia wszystkim szkołom ankietę, której wyniki pozwolą na poznanie parametrów łącz umożliwiających dostęp  do sieci Internet, oraz danych dotyczących infrastruktury sieciowej dostępnej w szkołach.

W celu zebrania pełnych danych dotyczących dostępności szkół do sieci Internet bardzo ważne jest, aby każda szkoła wypełniła udostępnioną ankietę.

Wypełnienie ankiety nie powinno zając więcej niż 10 minut.

Dziękujemy za potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i pilnej.

Udostępnienie portalu "Strefa dla zalogowanych"

Drukuj
Opublikowano: 09 stycznia 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że ze zostały udostępniony Państwu portal „Strefa dla zalogowanych" pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Na stronę można wejść również korzystając z przycisku „strefa dla zalogowanych" znajdującym się w menu górnym na stronie głównej zmodernizowanego systemu informacji oświatowej. Logowanie do strefy następuje poprzez użycie loginu i hasła, które są używane do zalogowania się do aplikacji zmodernizowanego SIO.

Czytaj więcej...

Praca na wielu bazach danych

Drukuj
Opublikowano: 07 października 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Została udostępniona aplikacja użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej. Aplikacja zawiera nową funkcję: Praca na wielu bazach danych

W załączeniu: Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – Praca na wielu bazach danych.

Instrukcja merytoryczna do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego SIO - Przekazywanie danych związanych z zatrudnieniem nauczycieli

Drukuj
Opublikowano: 10 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Komentarz zawiera wytyczne dotyczące danych jakie należy wprowadzać w poszczególnych sekcjach modułu Nauczyciel:

    Zatrudnienie:

  • Podstawa prawna świadczenia pracy
  • Miejsce nawiązania stosunku pracy
  • Początek obowiązywania umowy
  • Tygodniowy wymiar zajęć
  • Godziny ponadwymiarowe
  • Zwiększony wymiar zajęć

 

Nieobecności
Awans
Obowiązki

Weryfikacja danych w zbiorze PESEL

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z licznymi zgłoszeniami problemów przy weryfikacji danych w zbiorze PESEL, w celu zdiagnozowania przyczyn wspomnianych problemów, została przeprowadzona analiza całego procesu weryfikacji.

Czytaj więcej...

Udostępnienie funkcja: reset hasła

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W związku z licznymi zgłoszeniami problemów związanymi z logowaniem do aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej udostępniona została funkcja resetu hasła.

W celu poprawnej zmiany hasła należy zapoznać się z instrukcją opublikowaną w zakładce Dyrektorzy i organy prowadzące>System Inforamcji Oświatowej>Nowe SIO>Instrukcje użytkownika

Nowa wersja aplikacji użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Drukuj
Opublikowano: 04 lipca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

W dniu 28 czerwca 2013 r. została udostępniona nowa wersja aplikacji użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.

Czytaj więcej...

Instrukcje zmodernizowanego SIO

Drukuj
Opublikowano: 08 maja 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Informujemy, że zostały opublikowane następujące instrukcje:

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – wprowadzanie danych: Nauczyciel
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – wprowadzanie danych: Dane zbiorcze.
Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej - Modyfikowanie danych w RSPO.

Instrukcje są dostępne pod adresem:http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/dyrektorzy-i-organy-prowadzace/sio/nowe-sio/instrukcje-uzytkownika oraz na stronie internetowej http://sio.men.gov.pl

Przerwa techniczna w działaniu aplikacji w dn. 13-14.03.2013

Drukuj
Opublikowano: 14 marca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Informujemy, iż z powodu prac technicznych aplikacja modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej nie będzie dostępna w następującym terminie: od 15:30 w dniu 13.03.2013 r. do 8:00 w dniu 14.03.2013 r.

Sprawdzenie dostępności portów 443 oraz 8080 wymaganych przez aplikację modernizowanego SIO

Drukuj
Opublikowano: 06 marca 2013
Wpisany przez: Piotr Łaba

Centrum Informatyczne Edukacji opublikowało specjalną stronę, na której możemy sprawdzić dostępność portów 8080 oraz 443 wymaganych przez aplikację SIO.

Adres strony: http://sio.men.gov.pl/dodatki/port.php

W przypadku, gdy dany port jest otwarty, to po kliknięciu na odnośnik tego portu pojawi się stosowna informacja mówiąca o dostępności portu.

Jeżeli dany port nie będzie otwarty to po kliknięciu odnośnika danego portu żadna strona się nie wyświetli.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014