UWAGA! 
Zakończenie dystrybucji I części „Naszego elementarza” w województwie opolskim.  Więcej informacji...
 
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014