UWAGA! 
Zakończenie dystrybucji II części "Naszego elementarza" w województwie opolskim. Szczegóły znajdują się w zakładce "Nasz Elementarz"
 
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014