UWAGA !

30 września 2015 r. rozpoczynamy dystrybucję II części "Naszego elementarza" oraz podręcznika "Nasza szkoła" część 1B zintegrowanego podręcznika  do klasy  II.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014