Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r.

Drukuj
Opublikowano: 18 lutego 2016
Wpisany przez: Rafał Rippel

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół i placówek
woj. opolskiego

Przedstawiam Państwu prezentację z realizacji nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015r. oraz materiał przedstawiający najważniejsze dokonania Opolskiego Kuratora Oświaty w latach 2008-2015. Zachęcam Państwa do zapoznania z tymi materiałami i ewentualnego wykorzystania w realizacji zadań oświatowych.

Z poważaniem

Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty

Dokonania OKO 2008-2015

Sprawozdanie z nadzoru

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych - 25 - 27 sierpnia 2015r.

Drukuj
Opublikowano: 27 sierpnia 2015
Wpisany przez: Rafał Rippel

W dniach 25,26 i 27.08.2015 r. w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95 w Opolu odbyły się narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego. W naradach uczestniczyli także przedstawiciele organów prowadzących. W ramach spotkań zostało podsumowane II półrocze roku szkolnego 2014/2015 w województwie opolskim, Opolski Kurator Oświaty złożył sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres od stycznia do czerwca 2015 roku. Na zakończenie przestawione zostały istotne komunikaty, bieżące informacje dotyczące edukacji.

W załączeniu do pobrania

 1. Narada-sierpień 2015
 2. Akty prawne zwiazane z ksztalceniem zawodowym
 3. Nadzor pedagogiczny
 4. Specjalne potrzeby edukacyjne
 5. Odroczenia
 6. Podreczniki
 7. Tabela 1 nowelizacje przepisow 21.08.2015
 8. Tabela 2 nowe akty prawne 21.08.2015

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016 – ROK OTWARTEJ SZKOŁY

Drukuj
Opublikowano: 18 sierpnia 2015
Wpisany przez: Krystyna Czollek

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

województwa opolskiego

Minister Edukacji Narodowej ustalił na rok szkolny 2015/2016 następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2015-16

Narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych - 17 - 19 lutego 2015r.

Drukuj
Opublikowano: 20 lutego 2015
Wpisany przez: Robert Gwóźdź

narady oko luty 2015 6W dniach 17,18 i 19.02.2015 r. w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95 w Opolu odbyły się narady Opolskiego Kuratora Oświaty z kadrą kierowniczą szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego. W naradach uczestniczyli także przedstawiciele organów prowadzących. W ramach spotkań zostało podsumowane I półrocze roku szkolnego 2014/2015 w województwie opolskim, Opolski Kurator Oświaty złożył sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu za okres od lipca do grudnia 2014 roku. Na zakończenie przestawione zostały istotne komunikaty, bieżące informacje dotyczące edukacji, a także odpowiadano na liczne pytania.
W załączeniu do pobrania:

 1. Prezentacja podsumowująca sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez Opolskiego Kuratora Oswiaty w I półroczu roku szkolengo 2014/2015.
 2. Języki mniejszościowe oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem – kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Czytaj więcej...

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015

Drukuj
Opublikowano: 03 lipca 2014
Wpisany przez: Piotr Łaba

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Rok szkolny 2014/2015 będzie rokiem szkolnictwa zawodowego. Nasze hasło to: Rok Szkoły Zawodowców

Ewaluacje w roku szkolnym 2013/14

Drukuj
Opublikowano: 06 sierpnia 2013
Wpisany przez: Łukasz Sekuła

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy
Szkół i Placówek Oświatowych
Przedstawiciele
Jednostek Samorządu Terytorialnego
i innych organów prowadzących szkoły i placówki

W związku ze wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok 2013/2014, informuję, że wymaganiami ewaluacji problemowej wybranymi przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego będą:

Czytaj więcej...

Monitoring realizacji zadań związanych z projektem „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”

Drukuj
Opublikowano: 11 stycznia 2013
Wpisany przez: Wiesława Kostrzewa-Andros

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Placówek Doskonalenia Nauczycieli,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
Szkół Podstawowych z Oddziałami Przedszkolnymi,
Przedszkoli

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w związku z projektem „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” przeprowadzi monitorowanie następujących działań:

1. Planowania i wykonania przez placówki doskonalenia nauczycieli organizowania i prowadzenia doskonalenia m.in. w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.
 

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014