„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Raport z monitoringu zawodów deficytowych, nadwyżkowych i w równowadze za 2016 r.”.

Drukuj
Opublikowano: 17 lipca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu raportem z monitoringu zawodów deficytowych, nadwyżkowych i w równowadze za 2016 r.

Szczegółowe informacje.

Raport o stanie oświaty w województwie opolskim

Drukuj
Opublikowano: 13 października 2015
Wpisany przez: Rafał Rippel

Raport o stanie oświaty w województwie opolskim.

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014