„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


UZUPEŁNIENIE informacji z 9 maja 2017 r. - Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 23 maja 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

UWAGA: Zmiana terminu dostarczania dokumentów przez kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi ... - do 26 maja 2017 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na podany adres do dnia 26 maja 2017 roku.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
Zachęcamy Państwa do udziału w rekrutacji do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi poszczególnych wymagań dotyczących kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych ORE przesyła dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.

Czytaj więcej...

„Ssaki morskie – nauka i edukacja”.

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do udziału w bezpłatnym 2-dniowym Kursie szkoleniowym w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich.

Czytaj więcej...

”Odpowiedź na interpelację nr 11511 w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe”

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Pana Macieja Kopeć Podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na Interpelację nr 11511.

Czytaj więcej...

„Materiały dydaktyczne dotyczące różnorodności biologicznej”

Drukuj
Opublikowano: 15 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej...

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych 2016/2017.

Drukuj
Opublikowano: 15 maja 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Opolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 09 maja 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

UWAGA: Zmiana terminu dostarczania dokumentów przez kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi ... - do 26 maja 2017 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na podany adres do dnia 26 maja 2017 roku.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy,
Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa opolskiego


Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do współpracy autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Czytaj więcej...

Dzień otwarty dla uczniów szkół średnich w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki na Uniwersytecie Opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 18 kwietnia 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki ma zaszczyt zaprosić uczniów klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami, rodzicami na dzień otwarty organizowany w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Konkurs grantowy „Opolskie EDUKO 2017”.

Drukuj
Opublikowano: 14 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Czytaj więcej...

„II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej”.

Drukuj
Opublikowano: 12 kwietnia 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Ministerstwo Energii zaprasza wizytatorów, dyrektorów szkół oraz zainteresowanych nauczycieli i doradców metodycznych ds. nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych do udziału w Konferencji.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014