„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


„Edukacja wobec wyzwań”.

Drukuj
Opublikowano: 10 lipca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnym w kursie e-learningowym poświęconym edukacji globalnej.

Czytaj więcej...

Seminarium Szkoleniowo-Kontaktowe Programu eTwinning

Drukuj
Opublikowano: 29 czerwca 2017
Wpisany przez: Halina Pilarz

DSC 2797W dniach 27-28 czerwca 2017 r. odbyło się w Opolu w hotelu Mercure regionalne seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Programowanie z eTwinning” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Seminarium było połączeniem programowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektach eTwinning.

Czytaj więcej...

„Szkoła Dialogu” - Rekrutacja Jesień 2017.

Drukuj
Opublikowano: 27 czerwca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy uczniów, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojenną społeczności żydowskiej w swojej miejscowości do udziału w bezpłatnym programie.

Czytaj więcej...

„II Ogólnopolski Festiwal imienia Stanisława Staszica”.

Drukuj
Opublikowano: 27 czerwca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Dyrektor Wykonawczy II Ogólnopolskiego Festiwalu im. Stanisława Staszica zaprasza wszystkie szkoły do udziału w Festiwalu.

Czytaj więcej...

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Wykorzystanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych”

Drukuj
Opublikowano: 27 czerwca 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Poniżej publikujemy, zatwierdzoną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – realizatora projektu, listę osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej...

Konkurs dla nauczycieli muzyki na najlepszą lekcję o muzyce poważnej „Chopin też był nauczycielem” skierowany do nauczycieli muzyki szkół podstawowych.

Drukuj
Opublikowano: 27 czerwca 2017
Wpisany przez: Agata Bednarska

Szanowni państwo,

Nauczyciele muzyki szkół powszechnych

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina organizuje Konkurs dla nauczycieli muzyki na najlepszą lekcję o muzyce poważnej „Chopin też był nauczycielem”  skierowany do nauczycieli muzyki szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Kompetencje cyfrowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych – warsztaty w Grazu.

Drukuj
Opublikowano: 24 czerwca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów, trenerów i doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych, w szkolnictwie wyższym oraz w placówkach edukacji dla dorosłych do udziału w warsztatach.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór na warsztaty poświęcone kompetencjom cyfrowym w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Czytaj więcej...

Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Drukuj
Opublikowano: 20 czerwca 2017
Wpisany przez: Natalia Obrocka

Serdecznie zapraszamy na XXIV Ogólnopolski Zjazd PSNPP „Wyzwania współczesnej energetyki”

Czytaj więcej...

Podsumowanie działań szkół uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne

Drukuj
Opublikowano: 05 czerwca 2017
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele realizujący projekt „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej  planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu we wrześniu  2017 r.

Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jako reprezentant jedna szkoła z każdego województwa.

Czytaj więcej...

Wyniki rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 01 czerwca 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Prezentujemy wyniki przeprowadzonej rekrutacji koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014