Wyprawka szkolna 2012

Drukuj
Opublikowano: 23 sierpnia 2012
Wpisany przez: Piotr Dedyk

Respektując postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka oraz realizując politykę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, Rząd postanowił w 2012 r. realizować program pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014