Plebiscyt na 10 najlepszych uczniów – sportowców woj. opolskiego za rok szkolny 2015/2016 dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Drukuj
Opublikowano: 13 grudnia 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Szkolny Związek Sportowy Opolskie prosi o zgłaszanie na piśmie uczniów do plebiscytu na najlepszych sportowców w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2016r.

Czytaj więcej...

Program „Szkolny Klub Sportowy” 2017

Drukuj
Opublikowano: 13 grudnia 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” prosi o zgłoszenie szkoły do udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy” 2017. Termin składania deklaracji do 22.12.2016r.

Czytaj więcej...

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu im. Polskich Olimpijczyków wyróżniona w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

Drukuj
Opublikowano: 04 października 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu im. Polskich Olimpijczyków została wyróżniona przez Ministra Sportu i Turystyki pana Witolda Bańkę na uroczystej gali podsumowującej Europejski Tydzień Sportu, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 30 września 2016 r.

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Sportu

Drukuj
Opublikowano: 14 lipca 2016
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo.

logoWe wszystkich państwach Unii Europejskiej w terminie 10 – 17 września 2016 r. obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została rozpoczęta w 2015 r., a prowadzona jest pod hasłem #BeActive.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny "Sport w wyobraźni ucznia" w roku 2016

Drukuj
Opublikowano: 28 kwietnia 2016
Wpisany przez: Anna Śmigulec

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA” w roku 2016

1.       Cel konkursu

   Popularyzacja wartości wychowawczych sportu.

   Ukazanie przez twórczość dzieci i młodzieży związków ze sportem.

   Propagowanie idei olimpijskiej oraz uniwersalnych i humanistycznych wartości sportu. Rozwijanie zainteresowań sportowych i plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży.

2.       Uczestnictwo

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych , placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury, szkoły plastyczne w trzech kategoriach wiekowych:

I – kategoria od 7 do 12 lat – młodzież szkół podstawowych

II – kategoria od 13 do 19 lat – młodzież szkolna i starsi w przypadku uczniów Zespołów Szkół Specjalnych

3.       Warunki przyjęcia prac

Prace przyjmowane będą w następujących kategoriach twórczości: malarstwo, rysunek, grafika, collage, oraz techniki mieszane z wyjątkiem technik przestrzennych i dodatkowo rzeźby, inne techniki (format dowolny) i sztuka użytkowa (różne techniki) dotyczy tylko konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Każda praca winna być opisana na odwrocie i zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, nazwa i adres szkoły, placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, miejscowość, ulica numer domu, telefon, e-mail.

Do przesyłanych prac zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy dołączyć informację obejmującą ilość klas, uczniów, prac oraz nazwy najpopularniejszych dyscyplin sportowych omawianych przez nauczyciela w ramach realizacji prac konkursowych na etapie szkolnym.

Nagrody dla autorów najlepszych prac i ich nauczycieli w dniu podsumowania konkursu.

4. Termin i miejsce:

Prace wraz z informacją należy złożyć w terminie do dnia 20 maja 2016 r. w siedzibie Szkolnego Związku Sportowego w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 1, pok. 229 , lub w sekretariacie Liceum ( budynek Liceum nr VI, osiedle Armii Krajowej były ZWM).

Podsumowanie Etapu Wojewódzkiego konkursu i wystawa nagrodzonych prac odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 o godz. 13.00 w SDK nr. 9 w Opolu

5.       Organizacja konkursu

Organizatorem na szczeblu wojewódzkim jest Wojewódzka Komisja przy Szkolnym Związku Sportowym „Opolskie” w Opolu

Autorzy prac przekazują prace konkursowe na własność organizatorów poszczególnych etapów.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać od pani Elżbiety Sobolewskiej tel. 600-992-840.

IV Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w szkole” 2 – 4 czerwca 2016 r. KIELCE

Drukuj
Opublikowano: 11 kwietnia 2016
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na naszej stronie internetowej: www.scdn.pl

Organizator:

Tomasz Kościak

Nauczyciel konsultant ŚCDN

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Próby sprawności fizycznej przy naborze do klasy sportowej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w pływaniu.

Drukuj
Opublikowano: 22 lutego 2016
Wpisany przez: Anna Śmigulec

Zasady główne dla kandydatów do I klasy gimnazjum i I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej w pływaniu.

1. Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania dennego sportu.

2.   Kandydat musi posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły lub oddziału.

3.   Podczas rekrutacji przeprowadzane są podstawowe badania antropometryczne w celu oceny budowy ciała

- wzrost

- waga

- wskaźnik Broca

4.   Kandydat musi posiadać aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz być zrzeszonym w klubie pływackim będącym członkiem PZP.

5.     Kandydat wykonuje próby sprawności fizycznej zamieszczone w odpowiednich załącznikach:

a)      załącznik nr 1 – Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do klasy III szkoły podstawowej,

b)      załącznik nr 2 - Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy gimnazjum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym w pływaniu,

c)    załącznik nr 3  - Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum Szkół Mistrzostwa Sportowego, Szkół Sportowych oraz oddziałów sportowych w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej w pływaniu.

 

Polski Komitet Olimpijski - konkurs dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów

Drukuj
Opublikowano: 26 stycznia 2016
Wpisany przez: Karolina Noga

Opolski Kurator Oświaty, na prośbę Pana Adama Krzesińskiego Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego informuje, że Polski Komitet Olimpijski po raz dwudziesty szósty przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, uznanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014