„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Protokół kontroli wypoczynku

Drukuj
Opublikowano: 16 stycznia 2017
Wpisany przez: Tomasz Słodziński

Protokół kontroli wypoczynku

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Drukuj
Opublikowano: 06 maja 2016
Wpisany przez: Anna Śmigulec

Karta kwalifikacyjna

Oświadczenia o niekaralności dla kierowników i wychowawców wypoczynku

Drukuj
Opublikowano: 26 maja 2014
Wpisany przez: Anna Śmigulec

Organizatorzy wypoczynku,

kierownicy i wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży są zobowiązani przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenia o niekaralności, które wchodzi w życie 30 dni od momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw, tj. od 26 maja 2014 r.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014