11 grudnia 2018

Informacja w sprawie odbioru pytań na II etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Szanowni Państwo,

zgodnie z punktem 1 Rozdziału IV „II etap – eliminacje miejskie/gminne” Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2018 r. serdecznie zapraszamy osoby odpowiedzialne za oświatę w danym mieście/gminie, które w chwili odbioru pytań konkursowych zobowiązane są do złożenia oświadczenia (wzór 1a).

Koperty wraz z pytaniami można odebrać w dniach 19-20 grudnia 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 pokój 602 w godzinach 8.00 – 14.00.