25 marca 2020

Informacja w sprawie wytycznych, które otrzymały Komitety Główne Olimpiad dotyczące organizacji trzeciego etapu olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji trzeciego etapu olimpiad i turniejów.

W związku z decyzją o zamknięciu szkół i uczelni wyższych od poniedziałku 16 marca br., Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że:

  1. Należy odwołać trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów przy jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej) oraz turniejutytułu finalisty, zagwarantuje im możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiadinterdyscyplinarnych zapewni możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych przez porozumienia z tymi szkołami.
  1. Organizatorzy olimpiad przedmiotowych, tematycznych iinterdyscyplinarnych z etapem międzynarodowym mogą wyłonić przedstawicieli do udziału w tych etapach, na podstawie okręgowych list rankingowych (zależnie od decyzji Komitetów Głównych). Powyższe rozwiązania będą wymagały zmian w regulaminach olimpiad i turniejów.