8 kwietnia 2019

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Opolskim

Pismo do JST i dyrektorów w sprawie powołania członka komisji