1 lutego 2019

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Podstawowych województwa opolskiego

W kwietniu 2019 roku uczniowie klas 8 szkół podstawowych po raz pierwszy przystąpią do nowego egzaminu – egzaminu ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała filmy nt. organizacji i przebiegu egzaminu do wykorzystania podczas zajęć z uczniami.

Poniżej zamieszczamy link do strony CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

Jednocześnie informuję, że okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Będą one realizowane do końca marca 2019 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do przekazania Nauczycielom zaproszenia do udziału w szkoleniu.

Z poważaniem

Opolski Kurator Oświaty

Michał Siek