20 kwietnia 2018

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019.

W załączeniu aktualna elektroniczna edycja Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/ 2019 w formie czterech tabel.

  1. Tabela organy prowadzące – szkoły publiczne woj. opolskiego – (tabela 1)
  2. Tabela organy prowadzące – szkoły niepubliczne – (tabela 2)
  3. Tabela zawierająca informacje o placówkach – (tabela 3)
  4. Tabela zawierająca informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych – (tabela 4)