12 kwietnia 2018

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki publiczne i niepubliczne w województwie opolskim

W związku z przygotowaniem tegorocznej edycji Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego na rok szkolny 2018/2019 prosimy o pilne przesłanie – w terminie do 16 kwietnia 2018r. – wypełnionych tabel zamieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl (dopuszczalne formaty plików xls, xlsx lub ods) na adres informator@kuratorium.opole.pl.

Przypominamy, że proponowane zawody, w których planujecie Państwo rozpocząć kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami:

  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622 i 2356); oraz
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2016, poz. 2094);

W załączeniu podane są cztery tabele (jak w latach ubiegłych) do wypełnienia przez właściwe organy prowadzące. Prosimy o dokładne wypełnienie tabel, weryfikując wprowadzane dane z aktualnymi przepisami (m.in. zgodność kierunku kształcenia  planowanego zawodu z ww. rozporządzeniami oraz typem szkoły /placówki).

W załączeniu:
Tabela dla organów prowadzących szkoły publiczne –  tabela 1
Tabela przeznaczona dla organów prowadzących szkoły niepubliczne – tabela 2
Tabela zawierająca informacje o placówkach – tabela 3
Tabela zawierająca informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych – tabela 4