13 czerwca 2018

„Informatyka w Edukacji”.

Zapraszamy nauczycieli i wykładowców, którzy chcą w sposób świadomy wykorzystywać metody i techniki wypływające z informatyki do rozwiązywania problemów w nauczanych przez siebie przedmiotach: matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, artystycznych i w nauczaniu wczesnoszkolnym do udziału w jubileuszowej, XV konferencji „Informatyka w Edukacji”, która odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2018 r. w Toruniu.

Tematem przewodnim tegorocznej, edycji konferencji jest: Myśl komputacyjnie!

Koszty uczestnictwa w konferencji koordynatorów ds. innowacji zostaną pokryte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej informacji.