16 września 2020

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna nabór do VIII edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu”

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”.

Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Aby sprostać wyzwaniom obecnej sytuacji, wszystkie zadania można będzie wykonywać online.

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, w duchu nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagują własne strony internetowe (na których prezentują materiały tekstowe, filmowe i fotograficzne zgromadzone w związku z główną tematyką). Samodzielnie organizują także wystawy, prezentacje, prelekcje, konkursy i przedstawienia oraz korzystają z przedsięwzięć organizowanych przed podmioty zewnętrzne.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”. W tym roku szkolnym organizatorzy i uczestnicy będą analizować zagadnienia odnoszące się do sposobów celebrowania radosnych i smutnych chwil w życiu ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Pomimo różnic religijnych i kulturowych każdy człowiek, każda grupa etniczna, każde społeczeństwo przeżywa momenty radosne, beztroskie, idylliczne, a także mierzy się w swoim życiu ze smutkiem, melancholią czy zwątpieniem.  Czas pandemii skłania do szczególnej refleksji na ten temat.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz poprzednich siedmiu edycji znajdują się na stronie internetowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego oraz na stronie Oblicza Dialogu.