13 września 2019

IV edycja Olimpiady Statystycznej

W roku szkolnym 2019/2020 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Towarzystwem Statystycznym organizuje po raz czwarty Olimpiadę Statystyczną.

Od bieżącego roku szkolnego Olimpiada Statystyczna została wpisana na listę olimpiad wspieranych i dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Więcej informacji o tegorocznej edycji na stronie: https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/