19 listopada 2019

IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców.

Serdecznie zapraszamy Rady Rodziców do udziału w przedsięwzięciu.

Rady Rodziców to ważni członkowie szkolnej społeczności. Ich przedstawiciele, a także dyrektorzy szkół i osoby zaangażowane w rozwijanie działalności oświatowej, spotkają się na IV Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole” i Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja jest prowadzona przez ekspertów i wieloletnich członków rad rodziców. Będzie ona poświęcona podsumowaniu, realizowanego przez Fundację „Rodzice Szkole”, programu: Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i budowania kapitału społecznego kraju, ze

szczególnym zwróceniem uwagi na tworzenie programów wychowawczo- profilaktycznych szkół, gospodarkę finansową rad rodziców oraz projekt nowelizacji prawa oświatowego, mający na celu precyzyjne określenie statusu rad rodziców. Konferencja odbędzie się 7.12.2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 (Aula Schumana).

Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie radyrodziców.pl lub po kliknięciu w link.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Program spotkania.